Chế ảnh meme

Thêm thuộc tính, sử dụng máy tinh để dễ dàng sử dụng hơn


Nhập nội dung để chế ảnh - Hoặc bạn có thể upload hình ảnh riêng để chế

Thay đổi màu và cỡ chữ theo ý muốn, vui lòng bấm cập nhật để xem lại.


Cỡ chữ


Màu chữ

Màu viềnDòng TrênDòng dướiNhập nội dung các dòng để hiện thị, di chuyển vị trí các dòng bằng chuột